nabídka/BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Souběžně se získáváním zkušeností z různých oborů, ve kterých figuruje oheň, vznikal i digitální archiv na téma oheň. Ten dnes obsahuje více než 10 000 položek na toto téma. Dokumenty, fotografie a videa jsou využívány mimo jiné při tvorbě přednášek pro zájmové skupiny a školy. Besedy a přednášky jsou doplněny o praktické ukázky.

 

TÉMATA BESED A PŘEDNÁŠEK:
  • PŘEŽITÍ (techniky přežití v prostředí střední Evropy)
  • OHEŇ JAKO FYZIKÁLNÍ JEV (názvosloví, podmínky a produkty hoření, fyzikální vlastnosti ohně a jeho podoby)
  • OHEŇ A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (rozdělávání ohně, druhy ohňů, praktické využití a způsoby ohřevu potravin)