nabídka/KURZ CHŮZE PO ŽHAVÉM UHLÍ

Žádné holotropní dýchání, žádné sektářství, žádní šamané, žádné bubínky. Jen vy a oheň! Kompletně zabezpečený kurz chůze po žhavém uhlí na vámi vybraném místě je veden čistě na základě fyzikálních zákonů, praktické psychologie a znalosti lidské anatomie.  Doba trvání kurzu pro účastníky je přibližně 3,5 hodiny.  Kurz zahrnuje slavnostní zapálení ohně, ukázky fakírské práce s ohněm, besedu na téma bolest s možností pro účastníky ulehnout na hřebové lože, přípravu účastníků na samotný přechod, přechod, slavnostní ukončení a předání certifikátů.
 

Z REALIZOVANÝCH AKCÍ:

 • herecký double při chůzi po žhavém uhlí pro seriál Pojišťovna štěstí (TV NOVA)
 • chůze po žhavém uhlí v pořadu Maxi Clever (TV NOVA)
 • chůze po žhavém uhlí včetně vizuálního řešení pro reklamní spot EQUA bank 2014 zde

 

OBJEDNÁVKA ZAHRNUJE:
 • přípravu místa
 • palivo
 • tématickou besedu
 • ukázky fakírské práce
 • možnost vyzkoušet si některé fakírské rekvizity
 • přípravu osob
 • asistenci u přechodu
 • požární a zdravotnické zabezpečení
 • upomínkový certifikát
 • úklid místa
 
OBJEDNAVATEL ZAJIŠŤUJE:
 • prostor pro realizaci kurzu včetně případného souhlasu uživatele pozemku
 • seznam účastníků kurzu v dostatečném předstihu.
 • dodržení bezpečnostních podmínek ze strany absolventů, viz následující

 

PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
 • dovršení věku 18 let nejpozději v den absolvování kurzu
 • fyzická schopnost bezproblémově chodit

 

Z KURZU MOHOU BÝT KDYKOLI BĚHEM JEHO TRVÁNÍ BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ NÁHRADU VYŘAZENY:
 • osoby v podnapilém stavu
 • osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
 • osoby narušující svým chováním průběh kurzu